AW-11078075585
top of page

SkrotSmart ISO-certifierade


Järn- och metallskrot är cirkulära material som i princip kan återvinnas hur många gånger som helst. SkrotSmart och Vinnings alla anläggningar i Sverige tar dagligen hand om stora volymer järn- och metallskrot med stort ansvar inom miljö- och kvalitet för alla. Det är för oss ett naturligt steg att skapa ledningssystem som utöver hållbara miljö-och kvalitetsmål även främjar medarbetarna.


Att ha en certifierad arbetsmiljö och trivsamma moderna arbetsplatser för medarbetarna, vår viktigaste tillgång, är något vi tar stort ansvar över. Därför är det minst lika viktigt att ha ledningssystem även för arbetsmiljö, precis som för miljö- och kvalitet. För oss är inte detta bare ett pappersdiplom man sätter på väggen eller visar på hemsidan. För oss är det här ett genomgående arbetssätt, som naturligt ska vara på en hög nivå, hålla måtten för medarbetare, kunder och intressenter. Samtliga anläggningar i Vinnings koncern från Trelleborg till Sundsvall är nu certifierade enligt ISO14001 (miljöledning) ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö). Det är till stor hjälp för att uppnå de globala målen. För oss är det naturligt att sträva efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera vår miljöbelastning och göra det arbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det kommer ha stora effekter både på kort och lång sikt.


Comentários


bottom of page