AW-11078075585
top of page

SkrotSmart ger dig rätt skrotpris!

Vad får jag för mitt järnskrot, mina batterier, mina kretskort eller mitt kopparskrot just nu?

Alla ska vinna på att återvinna smidigt på SkrotSmart. Vi ger dig full service på plats och finns till hands för att skapa bästa pris baserat på kvalitet, volym, dagens marknadspris och övriga faktorer som påverkar. Bästa sättet att få dagens rätta pris är att ringa oss eller skapa en skrotförfrågan här - då hjälper vi dig att lokalt ge dig bästa pris beroende på materialets kvalitet, dagens marknadspris, volym och övriga faktorer som dagligen påverkar priset. Det är viktigt att förstå att marknaden för återvunnet material, liksom alla andra marknader, är utsatt för förändringar och påverkas av en mängd olika variabler. Olika metaller som koppar, järn och aluminium prisändras flera gånger varje dag. Vissa metaller är mer eller mindre populära. Vill du ha ett aktuellt pris på ditt skrot? Ring närmaste anläggning eller kontakta oss via kundservice så får du rätt pris!
 

Sortera hemma och tjäna mer!
Metallen i allt ditt skrot identifieras och priset baseras på vikt. För föremål som innehåller olika metaller, som trasiga vitvaror, styrs priset av vilken metall som det finns mest av. Därför kan det vara värt att demontera och sortera metaller själv innan man kommer förbi, för än bättre betalt!

Funderar du på vad man kan skrota hos oss och vad man få betalt för?
Det finns mycket att säga om skrotpriserna, men är du osäker vad som kan skrotas är det bra att titta igenom vår lista. Läs mer vad vi tar emot, om skrotvärde & metallavfall här.

Vill du veta vilket aktuellt metallpris vi kan erbjuda för dina metaller? Ring vår närmaste anläggning eller kontakta oss via kundservice så hjälper vi dig.


Vi lägger inte ut några prislistor, eftersom de uppdateras dagligen och även påverkas av andra faktorer såsom volymer, förädlingsprocess, transportkostnader och konkurrens i både insamlingsled och avsättningsled. 

Vi vill ge dig rätt pris - och då är det säkrast med direktkontakt.

Här ä
r några vanliga faktorer som kan leda till förändrade skrotpriser:

  1. Efterfrågan på råmaterial: Skrot används som en viktig källa för att utvinna råmaterial som järn, stål, koppar och aluminium. Om efterfrågan på dessa material ökar, antingen på grund av ökad global ekonomisk aktivitet eller tillväxt inom olika industrier som bygg- och fordonssektorn, kan priset på skrot stiga.

  2. Råvarupriser: Priset på jungfruliga råmaterial påverkar också skrotpriserna. Om priserna på järn, stål och andra metaller ökar på grund av till exempel begränsad tillgång eller geopolitiska faktorer, kan det öka skrotpriserna eftersom återvinning blir mer ekonomiskt attraktivt.

  3. Globala handelsspänningar: Om det uppstår handelsspänningar mellan länder och tullar införs på vissa varor, kan det påverka flödet av råmaterial och produkter, vilket i sin tur kan påverka skrotpriserna.

  4. Miljöaspekter och hållbarhet: Med ökad medvetenhet om miljöfrågor och hållbarhet blir återvinning och användning av återvunnet material alltmer betydelsefullt. Fler företag och konsumenter kan välja att använda återvunna material, vilket kan öka efterfrågan på skrot och därmed höja priserna.

  5. Transportkostnader: Transportkostnaderna för att frakta skrot till återvinningsanläggningar kan påverka skrotpriserna. Om bränslepriserna stiger eller om det finns logistiska utmaningar, kan det leda till högre kostnader för skrotåtervinning och därmed påverka priserna.

  6. Valutakurser: Om skrotexport och -import påverkas av valutakurserna kan det ha en inverkan på priserna. Om exempelvis den valuta som används för att köpa skrot blir starkare gentemot de valutor som används för att sälja slutprodukterna, kan det påverka priserna.

  7. Teknologiska framsteg: Teknologiska framsteg inom återvinningsprocesser kan göra det mer kostnadseffektivt att utvinna material från skrot. Om det blir billigare och mer effektivt att återvinna material kan det öka efterfrågan på skrot och påverka priserna.

Förändringar i skrotpriset på inflationen, men vissa metaller (koppar, aluminium, bly mm) har en högre efterfrågan på världsmarknaden och det skiljer sig från timme till timme eller dag till dag.

Har du mycket metaller och funderar på att skrota? Vi väger och sorterar vi dem om du vill lämna in dem hos oss. Vi håller ett uppdaterat skrotpris från relevanta svenska och internationella index för järn & metall för varje anläggning och det blir skrotpriset vi erbjuder dig per kilo.

bottom of page