top of page

Vad är ditt skrot värt?


Vad är ditt skrot värt?

Vad är det som avgör vad ditt skrot är värt? Vi på SkrotSmart prissätter ditt skrot baserat på internationella råvarupriser som styrs av utbud och efterfrågan på den globala marknaden. Varierande råvarupriser innebär således även att det skrotpris du får på SkrotSmart förändras över tid.

Här kan du ladda ner ICSGs senaste prognos för kopparmarknaden ICSG – Copper Market Forecast 2019/2020

Vad du får betalt för ditt skrot bestäms alltså till stor del utifrån det aktuella marknadspriset. Därefter spelar det roll vilken fraktion av metallen det är, hur stor mängd och vilken renhet. En större mängd av samma fraktion, med högre renhet berättigar ett högre pris för ditt skrot.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken fraktion vistt skrot tillhör. Vi på SkrotSmart hjälper dig att identifiera och prissätta din metall. Du vet väl att du alltid kan ringa oss eller skicka en bild på ditt järn- och metallskort så kan vi ge dig en första prisindikation? För exakta priser tar du med ditt metallavfall till din närmaste anläggning så hjälper vi dig på plats.

Prisutveckling koppar och aluminium 2014-2019


Vill du veta vad ditt skrot är värt? Kom till oss på SkrotSmart så hjälper vi dig!


#Kopparpris #Skrotpris #Aluminiumpris #Pris #Aluminium #Koppar

bottom of page