top of page

Världsbankens prognos för metallpriser 2020

Världsbanken har precis släppt sin prognos för metallpriser för år 2020.

Världsbankens aktuella priser för metaller under år 2020 ser sammanfattat ut som följande:

  1. Aluminium: -1,7%

  2. Koppar: +2,3%

  3. Järnmalm: – 11,8 %

  4. Bly: -1%

  5. Nickel: +4,5%

  6. Zinc: -4.7%

  7. Tenn: -6.8%

Aktuella metallpriser under år 2020

Aluminiumpriserna minskade med 1,7% i det tredje kvartalet, vilket var den femte kvartalsminskningen I följd. Detta beror delvis på den minskade globala efterfrågan för bilproduktionen. Följaktligen beräknas aluminiumpriserna återigen falla med 1,7 procent 2020, vilket återspeglar lägre aluminiumoxidpriser på grund av stor överkapacitet i Kina.

Vidare kan vi se att kopparpriserna beräknas öka måttligt med 2,3% vilket till stor del beror på den senaste skattemässiga stimulansen i Kina. Detta trots av att den globala industriella efterfrågan har dämpats av ökad oro över en global ekonomisk avmattning.

Järnmalmspriserna förväntas falla med 11,8% under 2020, efter en förväntad ökning på 32,2 procent 2019. Nästa års svaghet återspeglar en återhämtning av utbudet från Brasilien, överkapaciteten i stålindustrin och den globala efterfrågan på stål när den industriella aktiviteten bromsar.

Blypriserna beräknas sjunka med 1,0% eftersom den globala bilförsäljningen förväntas förbli svag. Fyra femtedelar av efterfrågan på bly kommer från bilbatterier.

För nickel är förväntas de aktuella priserna öka med 4,5%, vilket är en aning svagare ökning jämfört med förändringen under 2019 på 7,8%. Varför detta sker är på grund av de förändrade exportmöjligheterna för Indonesien som även påverkar utbudet i Kina.

Tennpriserna minskade kraftigt under det tredje kvartalet vilket följdes av en stor uppgång i varulager och en minskad efterfrågan. Svag efterfrågan har mer än kompenserat för utbudet från Myanmars gruvor och genom det antas priserna på tenn vara i genomsnitt 6,8 lägre under 2019 och i princip vara oförändrade under 2020.

De aktuella priserna för zink förväntas sjunka 4,7% under år 2020, mycket som en följd av den kraftiga minskningen på 12,1% under 2019. Vad detta beror på är bland annat den svaga efterfrågan på zink i både produktion – och slutanvändningssektorer som fastigheter och bilar.

Vill du läsa mer kring detta så hittar du hela rapporten HÄR. Eller vill du veta mer kring hur priserna för koppar har förändrats, se tidigare blogginlägg HÄR.

#Kopparpris #Metallåtervinning #Metall #Järn #Skrotpris #Aluminiumpris #Pris #Koppar

bottom of page