top of page

Statistik – kopparproduktion och efterfrågan mars 2019

Statistik – kopparproduktion och efterfrågan mars 2019

ISCG – International Copper Study Group har släppt sin månadsstatistik – kopparproduktion och efterfrågan maj 2019. I korthet indikerar siffrorna att gruvproduktionen så väl som produktionen av raffinerad koppar sjönk. Något som också reflekterades i priset som sjönk med 6.5%. Nedan är en kort summering av rapporten:

  1. Den globala gruvproduktionen minskade med 1,3% under första det kvartalet 2019

  2. Produktionen av raffinerad koppar sjönk med 1,1% under det första kvartalet 2019

  3. Efterfrågan på raffinerad koppar ökade med 0,8% under samma period

  4. Efterfrågan överskred produktionen något och genererade ett underskott på 30 000 ton under första kvartalet 2019

  5. Genomsnittpriset för koppar på LME sjönk 6,5% från US$ 6 445,1 per ton i april till US$ 6 028,3 per ton i maj

Vill du ta del av den fullständiga statistiken finns den att ladda ner här ISCG – Copper: Preliminary Data for March 2019

Det är utbud och efterfrågan på världsmarknaden för koppar som ligger till grund för det pris SkrotSmart kan erbjuda dig. Visste du att vi uppdaterar vår prislista varje vecka för att reflektera förändringarna på världsmarknaden för koppar. Vi strävar alltid efter att erbjuda dig rätt pris. Läs mer om SkortSmart – Om SkrotSmart

#Koppar #Kopparpris

bottom of page