top of page

Statistik – Kopparproduktion och efterfrågan maj 2019

Statistik – kopparproduktion och efterfrågan maj 2019

ISCG – International Copper Study Group har publicerat data för global kopparproduktion efterfrågan under Maj 2019 och de fem första månaderna av 2019. Resultatet visar att gruvproduktionen samt produktionen av raffinerad koppar sjönk med 1% vardera. Nedan finns en summering av rapporten och de fem första månaderna för år 2019. 

  1. Den globala gruvproduktionen minskade med 1% under de första fem månaderna under 2019. 

  2. Produktionen av raffinerad koppar minskade med 1% under samma tidsperiod fram till Maj 2019. 

  3. Efterfrågan av den raffinerade kopparproduktionen kvarstod relativt oförändrad fram till Maj 2019. 

  4. Produktionen understeg efterfrågan vilket resulterade i ett underskott på 190000 ton. 

  5. Priset på koppar för Juli låg i genomsnitt på US$ 5,939.85 per ton vilket var en ökning på 1,2% sedan Juni 2019.

Vill du ta del av den fullständiga statistiken finns den att ladda ner här ISCG – Copper: Preliminary Data for May 2019

Det är utbud och efterfrågan på världsmarknaden för koppar som ligger till grund för det pris SkrotSmart kan erbjuda dig. Visste du att vi uppdaterar vår prislista varje vecka för att reflektera förändringarna på världsmarknaden för koppar? Vi strävar alltid efter att erbjuda dig rätt pris. Läs mer om SkortSmart – Om SkrotSmart

#Koppar #Kopparpris

bottom of page