top of page

Statistik – kopparproduktion och efterfrågan juni 2019

Statistik – kopparproduktion och efterfrågan juni 2019

ISCG – International Copper Study Group har släppt preliminära uppgifter för global kopparproduktion och efterfrågan juni 2019. En sammanfattning av resultatet visar på att gruvproduktionen liksom produktion av raffinerad koppar minskade under första halvåret av 2019. I samband med detta sjönk kopparpriset med 3,9%. Nedan följer en summering av rapporten och det första halvåret av 2019. 

  1. Den globala gruvproduktionen minskade med 1,4% under första halvåret av 2019. 

  2. Produktionen av raffinerad koppar sjönk med 1% under första halvåret av 2019. 

  3. Den globala efterfrågan av raffinerad koppar sjönk med 1% under samma tidsperiod. 

  4. Trots minskningen i den globala efterfrågan, översteg efterfrågan produktionen, vilket indikerade på ett underskott på 220 000 ton under första halvan av 2019. 

  5. Genomsnittspriset för koppar på LME i Augusti var US$ 5707,98 vilken var en 3,9% minskning från genomsnittet i Juli på US$ 5939,85. 

Är du intresserad av att veta mer kring den fullständiga statistiken? Då finns rapporten att ladda ner här: Preliminary Data for 1st Half 2019

Det är utbud och efterfrågan på världsmarknaden för koppar som ligger till grund för det pris SkrotSmart kan erbjuda dig. Visste du att vi uppdaterar vår prislista varje vecka för att reflektera förändringarna på världsmarknaden för koppar. Vi strävar alltid efter at terbjuda dig rätt pris. Läs mer om SkortSmart – Om SkrotSmart

#Koppar #Kopparpris

bottom of page