top of page

Statistik – Kopparproduktion och efterfrågan april 2019

Statistik – kopparproduktion och efterfrågan april 2019

Den månatliga statistiken för kopparproduktion och efterfrågan fram till April 2019, släpptes av ISCG – International Copper Study Group den 22 Juli. Kortfattat kan sägas att den globala produktionen minskade medan produktionen av raffinerad koppar stod relativt oförändrad. Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet.

  1. Den globala gruvproduktionen minskade med 1% under de fyra första månaderna 2019. 

  2. Produktionen av raffinerad koppar kvarstod oförändrad. 

  3. En ökning i efterfrågan på 1%. 

  4. Produktionen i balans med efterfråga resulterade i ett underskott på 150 000 ton. 

  5. Det genomsnittliga priset var i Juni US$ 5,868.43 per ton, vilket var en minskning på 2,7% från maj då priset låg på US$ 6,028.31 per ton. 

Vill du ta del av den fullständiga statistiken finns den att ladda ner här ISCG – Copper: Preliminary Data for April 2019

Det är utbud och efterfrågan på världsmarknaden för koppar som ligger till grund för det pris SkrotSmart kan erbjuda dig. Visste du att vi uppdaterar vår prislista varje vecka för att reflektera förändringarna på världsmarknaden för koppar? Vi strävar alltid efter att erbjuda dig rätt pris. Läs mer om SkortSmart – Om SkrotSmart

#Koppar #Kopparpris

bottom of page