top of page

SkrotSmarts kvinnor är med och förändrar branschen

Med fler kvinnor i metallåtervinningsbranschen vill SkrotSmart och koncernen Vinning inte bara skapa trevligare arbetsplatser, utan också förändra bilden av branschen. Snart öppnar den första SkrotSmart som drivs av enbart kvinnor.

Den traditionella bilden av metallåtervinning är oftast en bullrig och smutsig arbetsplats där skrothandlaren är en man. Så var det också, förr. I dag är branschen betydligt modernare, och för återvinningskoncernen Vinning är det viktigt att försöka förändra den gamla uppfattningen om hur arbetsplatserna ser ut. Ett sätt att göra det är att anställa fler kvinnor. Saga Vikström, SkrotSmart Sundsvall

– Generellt är det fler män än kvinnor som söker de här jobben. Det märker SkrotSmarts ledning när de rekryterar. Men för vår del har det inte varit svårt att rekrytera kvinnor, säger Joakim Hellsvik, divisionschef för SkrotSmarts snart 14 anläggningar i Sverige. SkrotSmart är en del av koncernen Vinning, vars uttalade målsättning är att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, där mål nummer fem handlar om jämställdhet.

– En kvinna kan göra det här jobbet precis lika bra som en man. Men våra kunder är oftast män. Det är mycket elektriker- och VVS-firmor, där det oftast jobbar män, så på det viset verkar vi fortfarande i en manlig bransch. Saga Vikström, som jobbar på Skrotsmart i Sundsvall, intygar. Eftersom hennes kollega är en man är det inte ovanligt att många nya kunder tar för givet att han är den som ska ta hand om det praktiska när de kommer för att lämna skrot.

– Det finns väl någon bild av att kvinnan sitter bakom datorn och mannen tar hand om metallskrotet. Men jag tycker det är lite kul att motbevisa dem, säger hon och skrattar.

Trots moderna maskiner blir det en del tunga lyft. Saga säger lite skämtsamt att hon inte behöver gå på gym. Framförallt är det ett jobb med varierande arbetsuppgifter, som hon tror kan passa fler tjejer.

Faktum är att när portarna öppnas till Skrotsmart i Kalmar i den 11 april, är det för första gången i företagets historia en metallåtervinning som drivs enbart av tjejer.

– Vi är jätteglada för det! De senaste åren har vi jobbat mycket med att få in fler kvinnor i vår bransch, och det börjar ge resultat, säger Joakim Hellsvik, divisionschef för SkrotSmart, som är en citynära insamlingscentral för järn- och metallskrot inom Vinnings koncern.

Han tror att jämställdhetsarbetet i metallåtervinningsbranschen kan göra skillnad på flera sätt.

– Vi vill ha en modern kultur där det finns plats för alla, oavsett kön och härkomst. I bästa fall kan vi också påverka andra branscher. Alla behöver bidra till att få bort fördomarna om att männen ska jobba i industrin och kvinnorna i vården. Det är ett otroligt förlegat tankesätt. Att kunna skapa en trivsam arbetsplats med diversifierade team borde vara möjligt för alla. Fakta SkrotSmart / koncernen Vinning Koncernen Vinning 23 anläggningar = 19% kvinnor 13 SkrotSmart - 23% kvinnor SkrotSmarts ledning - 66% kvinnor Vinnings ledningsgrupp - 42% kvinnor Omsättning 620 MSEK Mål 5: Jämställdhet - Globala målen (globalamalen.se)

bottom of page