SkrotSmart har öppet som vanligt!

SkrotSmart har öppet som vanligt. Vi vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och ber er följa instruktionerna från vår personal.


Välkommen med ditt järn- och metallskrot!