top of page

Metallåtervinning – återvinningsgrad

Hur stor andel metall går till metallåtervinning?

Återvinningsgraden av skrot syftar till hur stor andel av det material som konsumeras som till slut går till materialåtervinning. Innan metaller är återvunna, ska skrot först samlas in, sorteras, demonteras och förbehandlas. De första stegen sker på en metallåtervinning för att sedan smältas ned på ett smältverk och till sist omarbetas till nya produkter. Under denna process kommer en del komponenter utsorteras för att gå direkt till återanvändning och en annan del bli till restavfall. Hur mycket återvinning av metall som sker och den totala återvinningsgraden beror på hur effektiva de olika stegen i processen är.

Stegen i återvinningskedjan kan se väldigt olika ut vid återvinning av metaller. Vissa är mer komplicerade och andra är mycket enkla. När många olika typer och små mängder av material ska separeras från varandra blir återvinning svårare. För vissa typer av skrot är kedjan simpel och kort, där bearbetningen innan skrotet hamnar i en smältugn är minimal.

På SkrotSmart sorterar du, med hjälp av vår personal, ditt järn- och metallskrot när du lämnar in det. Redan där vi du varit med i första steget av återvinningsprocessen. Hos oss sker sedan förädling i liten skala, innan vi skickar skrotet vidare till nästa aktör där volymer av de olika fraktionerna byggs upp.

Hitta din närmaste SkrotSmart-anläggning där du kan sälja ditt skrot!

#Återvinning #Metallåtervinning #Skrot

bottom of page