top of page

Marknadsutsikter för koppar 2019/2020

ISCG – Marknadsutsikter för koppar 2019/2020

ISCG – International Copper Study Group har släppt sina marknadsutsikter för koppar 2019/2020. I korthet förväntas en marginell tillväxt i såväl gruvproduktion som produktion av raffinerad koppar. Efterfrågan förväntas öka i ungefär samma takt. Se nedan en kort summering av rapporten:

  1. Efter att den globala gruvproduktionen av koppar växte hela 2.5% under 2018, förväntas den global gruvproduktionen av koppar nu förbli oförändrad under 2019 för att sedan öka med 1,9% under 2020

  2. Den global produktionen av raffinerad koppar förväntas växa 2,8% under 2019 och 1,2% under 2020

  3. Den global användningen av raffinerad koppar förväntas stiga ca 2% under 2019 och 1,5% 2020

  4. Ett underskott på raffinerad koppar är att vänta om 190 000 ton år 2019 and 250 000 ton år 2020

Vill du ta del av ISCG fullständiga syn på den globala kopparmarknaden och läsa hela rapporten finns den att ladda ner här ISCG – Copper Market Forecast 2019/2020

Det är utbud och efterfrågan på världsmarknaden för koppar som ligger till grund för det pris SkrotSmart kan erbjuda dig. Visste du att vi uppdaterar vår prislista varje vecka för att reflektera förändringarna på världsmarknaden för koppar. Vi strävar alltid efter at terbjuda dig rätt pris. Läs mer om varför du ska välja SkrotSmart – Varför SkrotSmart?

bottom of page