Inköp i Örebro

Vilka material har vi köpt in mycket utav i januari på Örebroanläggningen ?


Se svaret här nedan!