top of page

Hur bra är vi på att återvinna metall?

Återvinna metall – hur mycket återanvänds?

Att återvinna metall är ofta enkelt, särskilt för vanliga metaller så som koppar, stål och aluminium. Återvinningen sker typiskt genom att metallen omsmälts, omfromas och tillsätts i produktion av nya produkter. Processen är enklare ju mer metall det är och om metaller inte behöver separeras från varandra. Hur stor andel av kosumerat material som tillslut går till materialåtervinning kallas för återvinningsgrad. Resterande material blir till restavfall eller går till direkt återanvändning.

De sorters metall vi arbetar mest med på SkrotSmart är järn (Fe), aluminium (Al), bly (Pb) och koppar (Cu). Alla dessa metaller har hög återvinningsgrad, över 50%. Detta innebär alltså att mer än hälften av all den metall som konusmeras i samhället kommer till ny användning. Detta sker till stor del tack vare att skrot samlas in och återvinns.

Om du har järn- eller metallskrot kan du komma in till oss på SkrotSmart, så köper vi det av dig. Då bidarar du till en fortsatt hög återvinningsgrad av metall. Ett besöks hos SkrotSmart går snabbt och smidigt – det tar bara några få minuter. För mer information eller funderingar, kontakta din närmaste anläggning.

Återvinningsgrad för de mest återvunna metallerna

Har du metallskrot att sälja? Kom in till oss på SkrotSmart på hjälper vi dig!

#Metallåtervinning #Stål #Metall #Aluminium #Koppar

bottom of page