top of page

Återvinning av stål- och järnskrot

Återvinning av stål- och järnskrot

Stål, som tillverkas av järn, är världens mest återvunna material. Ungefär hälften av allt stål som produceras i världen kommer från återvunnet järnskrot. Man sparar 75 % av energin om man tillverkar stål från återvunnet material jämfört med primärproduktion.

Skrot från järn och stål återvanns redan under 1800-talet och idag har det kommit att bli en eftertraktad råvara för stålindustrin. Eftersom skrotet uppstår på många olika håll och i många olika former, kan det variera betydligt vad gäller både fysiska och kemiska egenskaper. Därav är det viktigt att man sorterar skrotet, så att återivnningen blir effektiv. Klassindelningen av skrotet bygger på överenskommelse mellan stålverken och skrotbolagen. Denna indelning underlättar handel samt forskning och utveckling inom branschen. Några av de vanligaste klasserna kan ni se nedan.

Vidare är järnskrot ofta skrymmande och av lägre värde än andra metaller. Därav är det nödvändigt med effektiv transport för att det blir värdefullt att ta hand om skrotet. Vi på SkrotSmart tar emot alla typer av skrot från järn. Behöver du hjälp eller har funderingar över hur du ska avsätta ditt skrot kan du kontakta din närmaste anläggning, så hjälper vi dig.

Kategorier av järnskrot

Kontakta din närmaste SkrotSmart för att hitta lämplig avsättning för ditt järnskrot!

#Järn #Järnskrot #Metallåtervinning #Skrot

bottom of page