top of page

Återvinning av kopparskrot

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Återvinning av kopparskrot

Koppar leder elektricitet och värme mycket bra, vilket gör metallen till en användbar råvara i samhället. Sedan mitten av 60-talet har den globala efterfrågan på raffinerad koppar ökat med 250%. Det ökande behovet kräver att metallen i ännu högre utsträckning återvinns och återanvänds för att kunna bemöta efterfrågan. Därav är kopparskrot mycket eftertraktat idag.

Mot bakgrund av att koppar kan återvinnas och användas igen och igen utan att prestandan försämras är det högst fördelaktigt att kopparskrotet tas tillvara på. Energiåtgången vid återvinning är upp till 85% lägre jämfört med produktion av primärkoppar. Detta innebär att skrotpriset på koppar är högt. Du kan alltså med fördels sälja ditt kopparavfall till en metallåtervinning.

Vill du veta mer om koppar kan du ladda ner The World Copper Factbook

Vid återvinning av koppar delas skrotet in i olika fraktioner. Nedan kan du se några av de vanligaste kategorierna. Prima koppar har högre renhetsgrad än sekunda, som i sin tur har högre renhetsgrad än raff. Renhetsgrad syftar till hur rent skrotet är – ofta är koppar sammankopplat med andra metaller eller har någon beläggning, vilket drar ned renhetsgraden. Har du kopparskrot kan du komma förbi och sälja detta på din närmaste SkortSmartanläggning eller kontakta oss via e-mail eller telefon så får du hjälp.

Kategorier av kopparskrot

Visste du att vi köper ditt kopparskrot på SkrotSmart?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

#Koppar #Kopparskrot #Metallåtervinning

bottom of page