top of page

Återvinning av järnskrot

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Återvinning av järnskrot

Produktionen av metaller och mineral har aldrig varit så stor som den är idag. Samtidigt använder vi mer material än någonsin. Våra ökade behov skapar stora utmaningar för råvaruförsörjningen. Eftersom återvinning bidrar till en energieffektiv produktion av råmaterial är det nödvändigt att vi återvinning av järnskrot sker i stor utsträckning. Därigenom kan vi få jordens resurser att räcka längre fram i tiden och tillgodose även framtida behov.

I Sverige är vi bra på återvinning av metaller. Sedan 1950-talet har återvinningen av skrot ökat kraftigt. Det är bra det, eftersom den svenska järn- och stålproducerande industrin är en av våra viktigaste basnäringar. De använder förutom råvaror från berggrunden i hög grad även återvunna metaller i sin framställning. Detta innebär att det finns en stor efterfrågan på järnskrot i Sverige. En stor del av produktionen sedan går till export, vilket delvis förklarar varför anvädning och återvinning ser förhållandevis lite ut jämfört med antalet ton från som produceras.

Visste du att återvinning av 1 ton järn sparar över 1 ton koldioxidutsläpp och att åtta ton återvunnet skrot motsvarar cirka 30 000 kilowattimmar? Det är ungefär lika mycket energi som en normalstor villa förbrukar på ett år!

Årlig gruvproduktion, användning och återvinning av järn i Sverige [tusentals ton]


Källa: Lauri, L. (2018). En faktasamling om gruvverksamhet, tillståndsprocesser, ekonomi och miljö. GTK. MineFacts #16429

Vi på SkrotSmart köper ditt järnskrot! Kontakta oss eller kom till din närmaste anläggning så hjälper vi dig!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

#Återvinning #Järn #Järnskrot

bottom of page