top of page

Återvinning av järn- och metallskrot i Sverige

Återvinning av järn- och metallskrot i Sverige

Produktionen av metaller och mineraler har aldrig varit så stor som den är idag. Samtidigt använder vi mer material än någonsin. Våra ökade behov skapar stora utmaningar för råvaruförsörjningen. Återvinning är inte bara ett energieffektivt, utan även nödvändigt sätt att producera råmaterial på. Genom hög grad metallåtervinning skapar vi bättre förutsättningar att kunna tillgodose framtida resursbehov av metall.

I Sverige är vi mycket bra på att återvinna metaller. Sedan 1950-talet har återvinningen av skrot ökat kraftigt och är idag en viktig insatsprodukt vid nyproduktion av metaller. Därav finns det en stor efterfrågan på metallskrot och du som privatperson eller företag kan sälja ditt metallavfall till återvinning.

Visste du att återvinning av 1 ton järn sparar över 1 ton koldioxidutsläpp och att åtta ton återvunnet skrot motsvarar cirka 30 000 kilowattimmar? Det är lika mycket energi som en normalstor villa förbrukar på ett år!

Du kan sälja ditt metallskrot på din närmaste SkrotSmartanläggning. Vi tar emot all typ av metall och kan hjälpa dig med upphämtning om du har stora volymer. Har du frågor eller funderingar når du oss via telefon eller e-mail.

Årlig användning och återvinning av metaller i Sverige (exkluderat järn) [tusentals ton]

Källa: Lauri, L. (2018). En faktasamling om gruvverksamhet, tillståndsprocesser, ekonomi och miljö. GTK. MineFacts #16429

På SkrotSmart köper vi ditt metallskrot!

#Återvinning #Metall #Metallåtervinning #Skrot

bottom of page