top of page

Återvinning av aluminiumskrot

Återvinning av aluminiumskrot

75 % av all den aluminium som har producerats är fortfarande i användning. Tack vare dess goda egenskaper är det möjligt att återvinnina aluminium gång på gång utan att det sliter på eller försämrar materialet. I och med att aluminium är vanligt förekommande i produkter runt omkring dig, är även aluminiumskrot aldrig långt borta.

Aluminiumets främsta fysiska egenskaper är låg vikt i förhållande till styrka, elektrisk ledningsförmåga, korrosionsmotstånd samt god formbarhet. På grund av dessa användbara attribut är användningsområdena för aluminium många och den globala efterfrågan på aluminium stor.

Aluminium är jordens vanligaste förekommande metall. Därav är fysisk brist på grundämnet är inte ett problem. Däremot är det mycket energikrävande att framställa aluminium. Vid återvinning krävs endast 5 % av den energi som behövs för nyframställning. Det är alltså både dyrt och energikrävande att producera ny aluminium. Detta innebär att är efterfrågan på aluminiumskrot stor och du kan sälja ditt aluminiumavfall för att tjäna en extra slant.

För att förenkla och effektivisera återvinningen av aluminium delar man upp skrotet i olika fraktioner. Du kan se de vanligaste fraktionerna nedan. Om du ska göra dig av med, eller har andra funderingar angående aluminiumskrot kan du kontakta din närmaste SkrotSmart-anläggning så hjälper vi dig.

Kategorier av aluminiumskrot

Visste du att du kan sälja sitt aluminiumskrot på SkrotSmart?

#Aluminium #Metallåtervinning #Skrot

bottom of page