Återvinn hos Vinning-koncernen

SkrotSmart köper alla typer av järnskrot och metaller

12 Hållbar konsumtion och produktion
Medlem i CSR-Smaland
Vinning logotype

Det ska vara enkelt att återvinna

SkrotSmart är en del av koncernen Vinning AB och som namnet antyder är vi experter på återvinning. Vi köper alla typer av järnskrot och metaller och vänder oss till både privatpersoner och företag. 
 

Snabb och smidig återvinning nära dig!
Det ska vara enkelt att återvinna metaller. Därför grundades SkrotSmart 2019 som en citynära återvinningstjänst för att ge dig snabb, smidig och personlig service. Vi finns nu i åtta städer mellan Halmstad i söder och Sundsvall i norr. Vår verksamhet ingår i koncernen Vinning som har cirka 100 medarbetare och 18 anläggningar för metallåtervinning i Sverige.

Vår höga återvinningsgrad återför resurser till samhället
Inom Vinning finns en gedigen branscherfarenhet med bred kunskap inom skrotindustri och återvinning av metaller.
 

Vinnings hållbarhetsvision

Vi arbetar aktivt med FN´s hållbarhetsmål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion som är direkt applicerbart på vår verksamhet.
 

Medlemmar i CSR Småland

Som medlemmar i CSR Småland har vår verksamhet stort fokus på hållbar utveckling och tar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.