Frågor & Svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi fått från våra kunder, och såklart svaren på dom.

Vilket skrot kan jag lämna hos SkrotSmart?


SkrotSmart tar emot det flesta former av järn- och metallskort: - Järn (ex. skottkärra, yxhuvud, gjutjärn) - Koppar (ex. kablar, rör, kopparplåt, dekorationer, kopparkastruller) - Aluminium (ex. kärl och plåtmaterial i aluminium, aluminiumburkar utan pant) - Mässing (ex. kranar, handtag, ljusstakar) - Rostfritt (ex. diskbänkar, bestick) - Blybatterier (ex. bil-, båt- och truckbatterier) - Blandkabelskrot - Övriga metaller och mynt SkrotSmart tar inte emot: - Farligt avfall - Trä - Plast - Elektronikskrot och ljuskällor - Papper och kartong - Glas - Hushållsavfall
Kan jag lämna hushållsavfall hos SkrotSmart?


Nej du kan inte lämna ditt hushållsavfall på SkrotSmart. Det är ett resultat av det kommunala avfallsmonopolet som innebär att varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. I avfallsföreskrifterna framgår det hur kommunen fullgör sina skyldigheter.
Vad är mitt skrot värt?


Värdet på ditt skrot påverkas i huvudsak av tre faktorer: - Metallfraktionen (ex. blandskropt, klippskrot, fraggskrot, koppar grov blank eller koppar sekunda) - Renheten - Kvantiteten Priset för varje metallfraktion uppdateras kontinuerligt av oss på SkrotSmart baserat på världsmarknadspriset samt utbud och efterfrågan på den lokala marknaden. För dig som kund justeras sedan priset baserat på renhet och den mängd skrot du kommer med. Generellt sett så betingar renare fraktioner i större kvantiteter ett högre pris. För aktuell prislista kontakta din närmaste SkrotSmart.
Varför måste jag legitimera mig på SkrotSmart?


SkrotSmart legitmerar alla kunder som ett led i att säkerställa att alla våra kunder har laglig rätt till det skrot de ämnar att sälja. Följden blir att vi skapar en spårbarhet mellan kund och sålt järn- och metallskort.
Kan jag få pengarna direkt i handen på SkrotSmart?


På SkrotSmart hanterar vi av säkerhetsskäl inga kontanter. Däremot erbjuder vi tre olika alternativ för utbetlaning: STANDARD – Utbetalning till bankkonto, bank eller plusgiro inom tre arbetsdagar MÅNADSVIS – Månadens utbetalningar samlas på ett kvitto och betalas ut inom tre arbetsdagar efter månadsskiftet EXPRESS – Pengarna på kontot inom 15 minuter mot en extra avgift (endast bankkonton hos Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken) Glöm inte att meddela personalen vilket alternativ du önskar!
Hur mycket skrot kan jag lämna hos SkrotSmart?


SkrotSmart har ingen begränsning på hur mycket skrot du som kund hos oss kan lämna. Däremot kan vår anläggning endast ta emot personbilar, personbilar med släp och lätta lastbilar.
Hur bidrar SkrotSmart till en bättre miljö?


SkrotSmart är en del av värdekedjan för återvinning av järn- och metallskrot. De flesta metaller kan smältas ner och användas igen utan märkbara kvalitetsförluster. Därtill sparas vid återvinning upp till 95% av den energin som behövs för att bryta malm och tillverka ny metall. SkrotSmarts verksamhet är upplysningspliktigt och vi har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet. Med hänsyn till detta lagras allt metallskrotet inomhus i täta behållare.
Tar SkrotSmart emot gamla bilar?


Nej SkrotSmart tar ej emot uttjänta personbilar eftersom det krävs särskilda tillstånd för att skrota personbilar. Däremot är du välkommen med bilbatterier och aluminiumfälgar!
Hur säkerställer SkrotSmart att stöldgods inte köps in?


Alla SkrotSmarts kunder måste intyga att de har laglig rätt till det skrot de ämnar att sälja. Därtill skapar vi spårbarhet genom registrering och ID-kontroll på alla kunder. För vissa typer av skrot är vi särskilt noggranna i vår kontroll. Vi polisanmäler vid misstanke om stöld.

Hittar du ingen som passar in på det du undrar? Ställ din fråga direkt till oss här nedan så återkommer vi så fort som möjligt!

Tack! Vi återkommer snart!